Биздин компаниянын семинары

Өркүндөтүлгөн семинар, кесипкөй дизайн тобу жана сапатты катуу көзөмөлдөө тутуму

1.Warehouse of raw materials

Чийки заттын кампасы

2.Mould workshop

Көгөрүү цехи

3.Pull trough workshop

Нука устаканасы

4.Ball bearing slides punching & cut
5.Assemble of ball bearing slides
6.rolling mill of undermount slides

Шарик подшипниктери слайддарды кесүү жана кесүү

Шарик подшипниктеринин слайддарын чогултуу

Слайддарды жылдыруучу жай

7.Undermount slides punching & cut
8.Undermount slides punch forming
9.Assemble of undermount slides

Слайддарды сабоо жана кесүү

Undermount слайддарын түзүү

Слайддарды топтоо

10.Endurance test machine
11.Fatigue test machine
12.Finished stacking area

Чыдамдуулукту текшерүүчү машина

Чарчоону текшерүүчү машина

Үйүлүп бүткөн жер